Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı)

Lomber bölge disk problemleri (diskopatiler) bel ağrısı nedenleri arasında ilk sırayı almaktadır.Bel ağrısı hekime başvuru nedenleri arasında ikinci sırayı almaktadır;çünkü pek çok toplumda kişilerin %80’inin yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısı yakınmaları olduğu ifade edilmektedir.Bu aynı zamanda yaşam kalitesinin bozulduğu,beraberinde psikolojik sorunların ortaya çıktığı,iş gücü kaybına neden olan,teşhis ve tedavisinin maliyet yükü getirdiği bir durumdur.Bu grup hastalar genellikle orta yaş grubudur.Erkeklerde görülme sıklığı biraz daha yüksektir.

İnsan omurgası 24 hareket segmentinden oluşmuştur.5 servikal,11 torakal, 4 lomber, 1 servikotorasik, 1 torakolomber ve bir lumbosakral olmak üzere 23 disk mevcuttur.Her disk üstündeki omurun adını alır.

İntervertebral diskler notokord kalıntısı olup,omurlar arasında yastık görevi görür.Mukoproteinden oluşan nukleus pulpozus, jelatinimsi bir yapıdır ve sıkı, konsantrik kollajen fibrillerle çevrilidir.(annulus fibrosus).Diskin kan damarları erken dönemde oblitere olduğundan,beslenmesi lenfatikler ve ekstrasellüler sıvıdan ozmoz yoluyla olur.Gençlerde diskin su içeriği %88 iken, yaşlılarda %70 den azdır.

Lomber disk hernisi (bel fıtığı) dediğimiz durum;lomber bölge intervertebral disklerinin bir veya birkaçının annulus fibrozusunun yırtılarak nukleus pulpozusun çeşitli derecelerde dışarı taşması, ve bunun sonucu olarak bu aralıklarda omurilik veya bundan çıkan sinirlerin basıya uğramasıdır.

Omurlar, fonksiyon olarak mekanik ünitelerden oluşmuştur.İki komşu omur ve intervertebral disk ön segmenti;nöral ark da arka segmenti oluşturur.Ön segment primer olarak ağırlığa dayanıklı ve şok absorbe edici; arka segment ise nöral yapıları koruyucu, fleksiyon ve ekstansiyon hareketini yönlendirici olarak görev yapar.İntervertebral diskin görevi, intradiskal basınç nedeniyle omurları birbirinden uzak tutmak ve bir çeşit süspansiyon görevi görerek, buraya gelecek yükleri eşit dağıtmaktır.Vertebral kolon ligamanlarla desteklenmiştir.Omurilik L1-L2 hizasında sonlanmaktadır.Spinal sinirler kanalın lateralinde yerleşmişlerdir.

Lomber bölge diskopatilerinden kaynaklanan belirtiler, ılımlı bir bel ağrısından, omurilik bası belirtilerine kadar degişen bir semtomatoloji gösterirler.Hastaların yakınmaları:
Ağrı: En önemli yakınmadır. Özellikleri:

-Ani başlangıçlı olması,
-Degişken bir seyir göstermesi,
-Belirtilerin pozisyonla bağlantılı olması,
-Öksürme, aksırma,ıkınma gibi beyin omurilik sıvısında basınç degişikliklerinde artmasıdır.

Ağrının nedenleri: Ağır kaldırma,rotasyonel gövde hareketi ,travma, sportif aktivite, öne egilme, kötü oturma pozisyonu olabilir.
Ağrının tipi ve yayılımı disk probleminin durumuna göre değişir.Belde lokal olarak başlayan ağrı, bir süre sonra kalçaya,uyluğa ve ayağa yayılım gösterebilir.Bazı hastalarda ise belde hiç ağrı olmadan, direkt siyatalji tarzında bir ağrı ile başlayabilir.Ağrının en çok rahatladığı pozisyon, sırtüstü ya da yan yatarken kalça ve dizlerin karına çekildiği durumdur.

Kas güçsüzlüğü: Özellikle ayak bileği ve parmaklarda bildirilen güçsüzlükler, bel fıtığına bağlı sinir basılarını düşündürmelidir.

Mesane, barsak ve seksüel potens bozuklukları: İdrar- gaita kaçırma kauda sendromu açısından dikkate alınmalıdır.

Fizik muayenede izlenecek yol: inspeksiyon,palpasyon, fonksiyonların muayenesi, nörolojik muayene, ve bazı özel testlerin uygulanması şeklindedir.

Lomber disk hernisinde fizik muayene bulguları: Belde skolyoz, lomber lordozda kaybolma,paravertebral spazm, fleksiyon-ekstansiyon-rotasyon hareketlerinde ağrı-kısıtlılık, siyatik sinir vallex noktalarında hassasiyet,düz bacak germe testi +’liği; nörolojik muayenede kuvvet kaybı, duyu bozukluğu, refleks kaybı, atrofi sayılabilir.

Disk hernilerinin dereceleri çeşitli olup, Macnab’ın sınıflaması, MR bulguları ile de korele olduğundan en uygunudur.Bu sınıflamaya göre disk herniasyonları dört derecede sınıflandırılır:
-Bulging (Bombeleşme): Disk materyali, vertebra arka kenarından biraz taşmış olup, annulus ve sharpey lifleri sağlamdır.
-Prolapsus (Protrüzyon): Disk materyali posteriora doğru herniye olmuştur, annulusta tam olmayan bir defekt mevcuttur.
-Ekstrüzyon: Posterior herniasyonla beraber annulustaki defekt tamdır.
-Sekestrasyon:Ekstrüzyona ilave, herniye disk materyalinin bir kısmı kopmuştur.

Lomber disk hernisinin görüldüğü düzeyler sıklık sırasına göre: L5-S1, L4-L5, L3-L4, L2-L3 intervertebral diskleridir.Bu nedenle disk hernisine bağlı en sık görülen radikülopatiler:S1, L5, L4, L3 radikülopatilerdir.

Oluşum yerlerine göre bel fıtığı bulguları:
L3-L4. Disk hernisi: L4 köküne bası vardır.
-Alt bacak iç kısmında duysal kayıp veya azalma,
-patella refleksinde kaybolma veya şiddetinde azalma,
-Diz ekstansiyon gücünde azalma,
-Uylukta atrofi,
-Düz bacak kaldırma testinde hassasiyet,
-Femoral sinir germe testi pozitifliği,
L4-L5 Disk hernisi: L5 köküne bası vardır.
-Alt bacak dış yüzünde ve başparmak üzerinde duyu azalması,
-Ayağın baş parmak ekstansör gücünde azalma veya kayıp,
-Düşük ayak,
-Topuklar üzerinde yürüyememe,
-Baldır ön kaslarında atrofi,
-Refleks değişikliği olmaz,
-Düz bacak kaldırma testi pozitifliği mevcuttur.

L5-S1 Disk hernisi:
-Ayak dış kenarı ve tabanda duyu kaybı,
-Aşil refleksinde kayıp veya şiddetinde azalma,
-Parmak uçlarında yürüyememe,
-Baldır arka kaslarında atrofi,
-Düz bacak kaldırma testi pozitifliği.

Kauda Equina sendromu:
Genellikle L3-L4 veya L4-L5 akut medial masif herniasyonu sonucu gelişir.

Belirtileri:Süvari yaması tarzında anestezi, iki taraflı aşil refleksi kaybı, baldır kaslarında güçsüzlük, idrar ve gaita tutamamadır.Bu belirtiler acil cerrahi girişim gerektirir.

Bel fıtığı tanısında: Direkt grafi, myelografi, Tomografi, MRI, EMG yöntemleri kullanılabilir
Tedavi:
Konservatif tedavi:İstirahat, medikal ve fizik tedavi, bazı olgularda korse kullanımı, aşırı fiziksel aktivitelerden korunma, ve egzersiz uygulamalarını kapsar.

İstirahat edilen yatağın, sert zemin üzerine serili yumuşak materyal olması önerilir.2 günden 2 haftaya kadar olan istirahat süreleri önerilmektedir.En uygun pozisyon, yan yatma ve kalça ve dizlerin karına çekildiği pozisyondur.Subakut dönemde bel korseleri kısa süreli olarak kullanılabilir.Hastanın ağrısı kaybolduğunda günlük aktivitelere dereceli olarak dönmesine izin verilir.

Medikal tedavide: analjezikler, NSAI ilaçlar, myorelaksanlar, tranklizanlar verilebilir. Fizik tedavi uygulaması: yüzeyel ve derin ısı, elektroterapy, traksiyon, mobilizasyon-manüpilasyon, egzersiz,masaj uygulamaları olarak yapılabilir.

Hastaya bel egzersizleri, postür ve günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili detaylı bilgi verilmelidir.

Lomber disk hernilerinde cerrahi tedavi endikasyonları:
1-Konservatif tedavide başarısızlık:Akut disk hernili hastaların %85’i cerrahi tedavi olmaksızın iyileşebilir.
2-Cauda equina sendromu,
3-İlerleyici motor defisit,
4-Sosyal endikasyon.

Kaynaklar:
1-Bel Ağrıları (Low Back Pain). Editör:Prof.Dr. Turgut Göksoy. Syf:127-136
2-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon.Cilt:2.Syf:1838-1856. Güneş kitabevi-2000. 

Bu yazı Hastalıklar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı) için 35 cevap

 1. selçuk der ki:

  hayırlı akşamlar benim bir sıkıntım var doktora gittim düzelmedi başka doktora gidicem derdimi anlatamayıp hastalıgımın ne oldugundan emin degilim benim şikayetlerim dizimde ama bu dizimdeki şikayetler bazen arka baldırıma ve ön taraftaki kaslarımı agrıtmaya başladı belirtileri şunlar uzun süreli bagdaş kurumıyorum dizlerimi yan yatıp üst üste koydugum zaman bütün bacaklarımda agrı yapıyor sabahları kalktıgımda sanki kaslarım açılmamış gibi oluyor ve kaslarımı sürekli esneyerek açıyorum ama saat 10 kadar dizim ve arka kaslarımda agrı yapıyor ama ondan sonra kaslarım açılıyor sadece dizimde agrı kalıyor ve düm düz ayakta durdugum zaman önce dizlerim sanki geriye dogru gidiyor ve ondan sonra hem dizimde agrı ve arka kaslarımda sanki kasılmalar oluyor ve birde merdiven inerken çıkarken dizlerimin altları agrıyor ben çalıştıgım yerde dizlerimi yan taraflarından masaya vurmuştum 3 4 sefer ben doktora gittim ama bir çözüm olmadı iki aydır bunun sıkıntısını çekiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim

 2. Bülent der ki:

  Benim rahatsızlığım oturduğum yerden kalkarken belime şide-detli bir sancı ile başladı, Ne kalkabildim nede oturabildim sanki kör bir bıçakla belimi kesmeye çalışıyorlarmış gibi sancılarım vardı, sol bacak kalçadan alta doğru şuanda çekme yapıyor, sol bacak baldır içinden yani kasıktan diz yanına kadar hafif sızı şeklinde ağrılarım devam ediyor MR çektirdim Sonuç:
  Lomber lordoz normaldir
  spinal kord L1 düzeyinde sonlanmaktadır
  Vertebra korpus yükseklikleri, end plateleri normaldir
  Lumbal spinal kanal boyutları, distal spinal kord normaldir
  L3-L4 intervertebral diskinde bulging mevcut olup anterior epidural yağ mesafesi açıktır. Tekal saka bası izlenmemektedir.Bilateral nöral foramenler olağandır
  L5-S1 intervertebral diskinde sol mediolateral protrüzyon mevcut olup anterior epidural yağ mesafesi obliteredir. Tekal saka bası mevcuttur. Sol nöral foramen daralmıştır.
  Lig. flavumlar, posterior elemanlar ve paraspinal yumuşak dokular normaldir.
  Sonuç: L3-L4 intervertebral diskinde bulging, L5-S1 intervertebral diskinde sol mediolateral protrüzyon.

  Bana bu konuda açıklayıcı bilgiverirseniz sevinirim, bunların anlamı nedir ben şu an hangi durumdayım neler yapmalı neler dikkat etmeliyim, risk taşıyormuyum… TSK personeliyim genelde masa başı çalışıyorum yada araç kullanıyorum…Teşekkürler

 3. mete boyraz der ki:

  iyi günler sayın hocam :mr sonucumda t12.L2veL3 vertebre üst end platosu düzeyinde dejeneratif schmoril nodüllerine ait indentasyon izlenmiştir.L1 vertebra korpusu postior kesiminde t1 a vet2 a yüksek sinyalli yağlı hemonjiom izlemiştir.
  L3-L4 ve L5 s1 intervertebral disklerinde dejeranasyona sekonder t2 a sinyal kaybı izlenmiştir.
  L5-S1 düzeyinde sol para santral-forminal ağırlıklı,sol s1 sinir köküne foramen içinde basan kaudale uzanan tekal sakasol anterolateralden bası yapan ekstrüde disk hernisi izlenmiştir. efendim zahmet olmassa kısaca açıklama yaparmısınız.saygılar

 4. musa güler der ki:

  bulgular alt torakal ve lumbosakral intervertebral dıskler dejeneridir l4 l5intervertebral disınde anteriorde belirın asımetrık bulgıng ve posterosantral protruzyon gelişmiştır tekal sak ve nöral kök basısı saptanmadı anterıor koselerde lımbus vertebra formasyonlar olusmustur

 5. Erkan CAN der ki:

  İyi günler hocam. 20 gün boyunca fizik tedavi görmeme rağmen aralık 2008 yılında en son çare olarak sağ L5-S1 disk hernisi ameliyatı oldum. Yaplan ameliyat açık ameliyattı. Yaklaşık bir sene geçti hiç ağrım sızım yoktu. Şu son bir aydır aşırı derecede ağrılarım başladı. Sırtımdan kalçama doğru bıçak kesmesi gibi ağrılar bacaklarımda uyuşma ve diz kapaklarımda kitlenmeler oluyor. Oturduğum yerden kalkmakta zorlanıyor ve kalkınca hemen doğrulamıyorum. Belimden geriye doğru hiç esneyemiyorum.İdrarımda da yanmalar başladı. Bazen adım attığımda ayağım boşa basıyor gibi oluyor dengemi kaybedip düşecek gibi oluyrum sağdan soldan tutunup biraz ayaklarımı sallayıp yürümeye devam ediyorum. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. İşim gereği biraz tedirginim.

 6. mücahit der ki:

  Eşimin MR sonucunda aşağıdaki tetkik verildi. Ne dediğini anlayamadık. Doktor asimetrik bel fıtığı dedi ama neler olmuş anlatmadı. Teşekkür ederiz.

  öyküsü: lomber diskopati?
  İnceleme tekniği: Sagittal planda FSE; T2 ağırlıklı
  Sagittal planda FSE; T1 ağırlıklı
  Aksial planda FSE; T2 ağırlıklı.

  Bulgular: Lomber vertebral kolonda sol aks rotasyonu izlenmiştir. Alt torokal ve lumbosakral invertebral diskler dejeneredir. L4-L5 ve L5-S1 invertebral disklerinde dejenerasyona sekonder sinyal kaybı izlenmiştir.

  L4-L5 invertebral diskinde asimetrik bulging ve posterosantral protrüzyon gelişmiştir. Anterior epidural yağlı plan ve bilateral nöral foramen daralmıştır. Tekal saka bası oluşmuştur.

  L5-S1 invertebral diskinde asimetrik bulging ve posterior disk marjini sol santrolaterinde geniş tabanlı protrüzyon gelişmiştir. Annüler fissürleşme zonu izlenmiştir. Anterior epidural yağlı plan ve sol nöral foramenin girişi daralmıştır. Sol S1 nöral kök ganglionu irrite görünümdedir.

  Diğer düzeylerde anterior epidural yağlı alanlar ve nöral foramenler normal genişliktedir.

  Vertebra korpusların yükseklikleri normaldir. L5 vertebra korpusu inferior, S1 vertebra korpusu superior end platolarında tip I diskojenik değişiklikler izlenmiştir. Progresyon yönünden MRG ile takip önerilir. Medülla trabeküler komponentler fizyolojik ilik değişiklikleri nedeniyle transisyonel patern özelliğindedir.

  Vertebraların posterior elemanları intakttır. Faset eklemler doğaldır.

  Santral Spinal kanal normal genişliktedir.

  Konus medüllaris L1 vertebra korpusu hizasında sonlanmaktadır. Distal spinal kordun kalınlık ve sinyali tabiidir.

  Paravertebral kas ve yumuşak doku planları normal kalınlıkta, homojen iç yapıdadır.

 7. ayşe kırgöz der ki:

  iyi akşamlar hocam.benim rahatsızlıgım uzun zamandır vardı ama agrım herzaman olmuyordu.bu seferki cok can yakıcı.belim çok agrıyo,kalçalarımı tutuyor.bacaklarımı çekip alamıyorum.uzanıp birşey alamıyorum.kalkarken yatarken çok acı çekiyorum.bugun mr cektirdim bugun,sonuçlarımda ;
  lomber lordoz dogaldır. vertebra korpus yükseklikleri, intensiteleri, konus medüllaris olagandır.
  L2-L3 seviyesinde disk aralıgı normal genişlikte olup,diskte jenerasyon mevcuttur.diskte posterior bulging izlenmiştir.spinal kanal genişliği normaldir.bilateral radiküler yapılar ve nöral foramenler açıktır.
  L3-L4 seviyesinde disk aralığı daralmıştır.diskte dejenerasyon mevcuttur.komşu end platoda tip I dejenerasyon izlenmiştir. L4 vertebra korpusunda minimal posterior listezis mevcuttur. solda daha belirgin olmak üzere nöral foramenler dar, solda sinir kökü baslıdır.
  L4-L5 seviyesinde disk aralığı normal genişlikte olup, diskte dejenerasyon mevcuttur.diskte posterior bulging izlenmiştir.spinal kanal genişliği normaldir.bilateral radiküler yapılar ve nöral foramenler açıktır.
  L5-S1 seviyesinde disk aralığı normal genişlikte olup, diskte dejenerasyon mevcuttur.diskte posterior bulging izlenmiştir. spinal kanal genişliği normaldir. bilateral radiküler yapılar ve nöral foramenler açıktır.
  Hocam zahmet olmazsa bunların anlamı nedir bana bir bilgi verirseniz cok sevinirim.ev hanımıyım cok zorluk cekiyorum.20gün yatıp dinlenmemi tavsiye ettiler.sonrasında tekrar kontrollerin yapılacagını söylediler.ameliyat olmaktanda korkuyorum.5kez tekrarlama ihtimali varmış.ama bir yandanda cok canım yanıyor ne yatabiliyorum ne oturabiliyorum.buarada bende boyun fıtıgıda var hocam.ilginiz için simdiden cok tesekürler efendim.tekrardan iyi aksamlar

 8. Teoman der ki:

  Merhaba
  Singapur da Gemide calisiyorum.Doktor MRI raporu sonucu hemen ameliyat onerdi. Rapor sonucu soyle:dejenerative sinyal kaybi var ve disc boslugu L2/3, L3/4 veL4/5 ve L5/S1 daraliyor disc boslugu extradural izlenimler thecal sac.(tekal sac)
  Aksiyal taramada posterior L2/3 disk herniasyonu superior (ustun) segment(bolum) ayrimiyla(superior sequestrated segment) santral merkezi kanal daraliyor ve bu duzeyde kauda(kuyruk) (cauda equina) sikistirmasi . eklem kesitinde kucuk irilasme hipertrofi.
  spinal cord(omurulik) L1 duzeyinde sonlaniyor . odaksal intraspinal kitle yok. signal intensities omurgada normal.SI eklem normal. hafif ayni turde olmayan ilik sinyali sakrumda.
  Ust bolum ayrimiyla posterior L2/3 disk herniasyonu .
  Genelde yururken, otururken agrim yok ikinma ve oksurmedeagri ortaya cikiyor ve sag bacagimda dizime kadar iniyor. Yatakta donerken, ani egilmede ve uzun sure ayakta durup yada yurumede agri ortaya cikiyor.Ameliyat olmadan tedavi mumkunmu? Cevabiniz icin simdiden tesekkurler.

 9. ayşe ç der ki:

  iyi günler ben 36yaşındayım bel ve sağ bacak ağrısıyla dr gittim mr çektirdim sonucu lomber lordoz bozulmuş L4-5düzeyin diskte dejernerasyona sekonder sinyal kaybı ilenmektedir poterior diffüz veforaminal bulging izlenmektedir <bilateral foraminal steno mevcuttur
  L5-S1 Düzeyinde disktejenerasyona skonder sinyal kaybı izlenmektedir <<Santralde disk protuyonu ilenmektedir.Anterior epıdural yağ mesafesi daralmıştır.belimi güçlükle düzeltiyorum kendimi zorladıkça başımdan başlayan ağrı bacağimdaki damarlar geriliyor ne yapmam lazim bu knuda bilgi verirseniz mutlu edersiniz şimdiden tşk ler<<

 10. Mustafa Ergün der ki:

  iyi günler,50 yaşındayım demonte bir masayı arabamın bagajından alıp 3.kattaki daireme vucuduma uzak olarak taşıdım ve oturarak monte ettim.Ertesi gece yatakta dönerken ağrılar çektim.Şimdi kalçamda ağrılar var.Doktor yüzme ve egzersiz önerdi.Geçmezse ameliyat dedi.Ani kalkışlarda belimden aşağıya sanki elektrik veriliyor.Mr.sonucunda,lomber lordoz doğaldır.L-3 L-4,L-4L-5 düzeylerinde disk sinyal intensitelerinde azalma saptandı.L-4 anterior superior köşesinde yağlı infiltrasyon ve osteofit formasyonları izlendi.L2-L3 düzeyinde hafif disk taşması saptandı.L3-L4 düzeyinde dural keseye bası oluşturan geniş tabanlı santral disk protrüzyonu izlendi.L4-L5 düzeyinde dural keseye bası yapan geniş tabanlı disk taşması izlenmektedir.L5-S1 düzeyinde ural keseye intendasyon yapan disk taşması saptandı.Faset eklemlerinde dejeneratif hipertrofik değişiklikler izlenmektedir.Buna bağlı olarak L3-L4 düzeyinde spinal kanal ön-arka çapı azalmış olup,en dar yerinde 10 mm olarak ölçüldü.Hocam ameliyat olmalımıyım yada ameliyatsız iyileşebilirmiyim?ilgilenirseniz çok sevinirim.Şimdiden çok teşekkürler.

 11. beyza der ki:

  öyküsü:lomber hnp?
  inceleme tekniği: sagittal planda fse:t2 agırlıklı
  sagittal planda fse:t1 ağırlıklı
  aksial planda fse:t2 ağırlıklı
  bulgular:lomber vertebbral kolonda hafif sol aks rotasyonu izlenmiştir.alt torakalve lumbosakral intervertebral diskler dejeneredir.dejetanif değişiklikler L4-L5 ve L5-S1 intervertebral disklerinde daha belirgindir.

  _L4-L5intervertebral diskinde asimetrik bulging ve posterosantral hatta sola doğru daha belirgin geniş tabanlı protrüzyon gelişmiştir.tekal saktan ayrılan bilateral L5 nöral kök ganglionuna bası oluşmuştur.nöral foramenin girişinde L4 nöral kök irrite görünümdedir.spinal kanal rölatif olarak daralmıştır.

  _ L5-S1 intervertebral diskinde posteriorde sola doğru daha belirgin asimetrik bulging gelişmiştir.anterior epidural yağlı plan daralmıştır. cvbınız için şimdiden teşekkrlerr…

 12. gülşen der ki:

  mrb.L4 L5 diskinde santral-sağ paramedian protrüzyon mevcut olup dural keseye ve sağ L5 sinir köküne bası yapmakta sağ nöral foremen girişi ve sağ nöral foremen kaudalde daralmaya neden olmaktadır. bu seviyede sol nöral foremen kaudalde de kısmen daralma gözlenmiştir.L5-S1 diskinde geniş tabanlı protrüzyon mevcut olup dural keseye bası yapmakta her iki S1 sinir köküne yakın komşuluk göstermekte ve her iki nöral foramen kaudalde kısmen daralmaya neden olmaktadır.bu mr sonucuna göre ameliyat gerekli görülür mü TEŞEKÜRLER.

 13. SELCUK der ki:

  MERHABA,
  BENDE YAKLASIK 4 YILDIR BEL AGRISI MEVCUTTUR.EN SON CEKTIRMIS OLDUGUM HAREKETLI FILM SONUCUNDA L5-S1 DE HAREKETLI BEL KAYMASININ OLDUGU SOYLEDILER VE AMELIYAT ONERDILER..AYNI GUN BASKA BIR BEYIN CERRAHINA MUAYENE OLDUM AMELIYAT GEREKMEZ DEDI..BEL AGRIM MEVCUT..SOL AYAGIM KASILIYOR.VE RAHATSIZLIGIM ASIRI YORGUNLUK VERIYOR..FIZIK TEDAVIDEN FAYDA GORURMUYUM..VE BEN TSK PERSONELIYIM..ISIM MASA BASI DEGIL ZORLANIYORUM..CEVABINIZI BEKLIYORUM

 14. Naim HEDEF der ki:

  Merhaba
  bacaklarımda 4-5 yıldır orta derece ağrılar oluyor genellikle bu ağrılar akşamları istirahat zamanında geliyor soğuk havalarda özellikle biraz daha fazla oluyor kan tahlillerinde ve çektirdim EMG de olumsuz bir durum çıkmadı çekilen MR da L5-S1 diski dejenedir.Sağ foremende geniş tabanlı hafif protrüzyon izlenmiştir. Dural kese ve kök basısı yapmamıştır sonuçu çıktı bu ağrıları ilaç tedavisi ile yenebilirmiyim.Bilgilendirebilirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.

 15. Tolga der ki:

  merhabalar ben Tolga, size MR sonucumu gonderiyorum:

  L3-L4 diskinde minimal sol foraminal protrüzyon, sol nöral foramende ılımlı daralma, sol sinir köküne ılımlı temas saptandı.

  L4-L5 diskinde dejeneratif sinyal kaybı, minimal sol foraminal protrüzyon, sol nöral foramende daralma, sol sinir köküne bası izlendi.

  Ayrıca da Lomber lordoz düzleşmesi mevcuttur. Bilgileriniz için teşekkürler…

 16. Hasan der ki:

  hocam iyi günler; benim MR sonucum Lomber lordoz düzleşmiştir, L5-S1 de santral-solda disk protüzyonu izlendi. Bilateral nöral foramenler infero-medialde daralmıştır.
  Diğer lomber düzeylerde disk hernisi saptanmadı.
  Lomber spinal kanal genişliği normal sınırlardadır.
  Distal spinal kord ve filum terminale normaldir.
  Lomber vertebral kolonda patalojik sinyal izlenmedi.
  paravertebral yumuşak dokular doğaldır. bana bu konuda önerilerde bulunursanız sevinirim teşekkürler.

 17. murat der ki:

  İyi günler diliyorum. Şikayetlerim hakkında beni aydınlatırsanız sevinirim.
  Mayıs ayının ilk haftasından itibaren hafif bir bel ağrım oluştu. Sağ ayağımı sandalyede otururken ayağa kalkıp birkaç adım atıncak belim düzeliyor ağrım geçiyordu.
  19 mayıstan itibaren ağrı sağ bacağıma vurmaya başladı. 5 dakika ayakta duruncak veya 5 dakika yürüyüncek sağ bacak müthiş bir ağrı vermeye başladı ayak altı ve üstü nde uyuşmalar oluştu. yürüyemeyip duruyorum 3-5 dakka oturuncak ağrı geçiyor koşup top oynayacak gibi hafifliyorum. ama bu durum 5 dakka ayakta durdummu aynı ağrılar başlıyor. MR çektirdim henüz fizik tedavi planlaması yapılmadı. Beyin Cerrahisine göründüm ameliyat diyor ancak yaşın genç şimdi olma diyor. evde karın ve bel güçlendirme egzersizleri yapıyorum. rapora göre mevcut durumumun riski nedir. 40 yaşındayım.

  LOMBER MRG

  L5 vertebranın transisyonel vertebra olarak kabul edildiği incelemede;

  Lomber lordoz hafif düzleşmiştir.
  Vertebra korpus yükseklikleri ve kemik iliği intensiteleri tabiidir.
  Kemik iliği tabiidir.
  Spinal kord L2 vertebra korpusu inferiorunda sonlanmaktadır.
  L4-L5 intervertebral diskde dejenerasyona ikincil intensite azalması; diffüz periferik disk kabarıklığı zemininde santral-sağ parasantral geniş tabanlı hafif inferior uzanımlı disk protrüzyonu izlenmiştir. Bu düzeyde her iki noröl foramen inferiordan daralmıştır.
  Sağ sinir köküne bası mevcuttur.
  Tekal kese hafif ektatiktir.

  Şimdiden Teşekkür ederim.

 18. MELDA der ki:

  merhaba hocam. boynumda ve belimde çok şiddetli ağrılarım vardı dr a gittim boynumda düzleşme olduğunu söyledi ve mr istedi. MR sonucumu çarşamba aldım işten fırsat bulamadığım için dra gidip gösteremedim. size çıkan sonuçları yazsam bana yardımcı olurmusunuz eğer aciliyetli bir durumsa dra gideceğim. şimdiden çok teşekkürler.
  LOMBER SPİNAL MR
  L4-L5, L5-S1 düzeylerinde disk sinyal intenslerinde azalma saptandı
  L5-S1 düzeyinde disk yüksekliğinde azalma, vakum fenomeni, diske komşu end platerde tip 2 kemik iliği sinyali, vertebra korpus anterior köşelerinde osteofit formasyonları izlendi.
  L3-L4 düzeyinde tekal keseye bası yapan disk taşması izlendi.

  SERVİKAL SPİNAL MR
  disk sinyal intenslerinde azalma saptandı.
  C3-C4 , C4-C5, C5-C6, C6-C7 düzeylerinde tekal kese basısı oluşturan disk taşmaları izlendi.

  cvp bekliyorum hocam çok teşekkürler.

 19. Ahmet Seergül der ki:

  İyi geceler doktor bey, bende bel ağrılarımdan dolayı çok müzdaribim defa halısaha maçı sonrası yataklık oldum, mr çektirdim, bir doktor bel fıtığın başlangıç evresini geçmiş amelyat olman lazım dedi, bir diğer doktor ise omurlarında hasar var cerrahi tedavisi söz konusu değil dedi.. Çok kararsız durumdayım 3-4 gün istirahattan sonra şu an günlük işlerimi yapabilecek durumdayım fakat sağlık güvencem olmadığı için durumum pek iç açı değil. MR sonucumu yazsam bir yorumda bulunabilirmisiniz.. Ek olarak omurlarında sorun var diyen doktor Lioresal adında bir ilaç verdi siz tavsiye edermisiniz..
  RAPOR DA ”L5-S1 diski dejeneratif görünümdedir.
  L5S1 düzeyyinde diffüz bulginge zemininde santral geniş tabanlı disk protrüzyonuna bağlı tekal bası izlenmektedir.Nöral foramenler açıktır….” diye yazıyor.. şimdiden ilginize teşekkür ederim

 20. Mustafa der ki:

  Merhaba,
  Buradaki Yorumlara cevap yazılmıyor sanırım,Yinede belki bi ilgilenen olur,Teşekkür ederim
  Ben Gemide Çalışıyorum ,yaklaşık 1buçuk ay önce sol kalça kemiğimde bir ağrı başladı ve eğilemiyordum,bu zamanla sol alt bacağıma vurdu,et kısmında ağrılar oluştu ve ilerleyen zamanlarda ise özellikle sol ayak baş parmak uyuşması ve karıncalanması oldu,Belçikada doktora gittim MR çektirdim ,doktor ingilizce olarak izah etmeye çalıştı,biraz anladım ama yeterli olmadı
  Bulduğu kanı ise şöyle
  ”disc protrusion on the lumber spine L4 L5 giving ischialgia left leg”
  Sonucunda Korsa kullanmamı söledi,FASTUM gel ve diclofenac diye bi ilaç verdi,sık sık doktoro gitme şansım yok gemide olduğum için ve 1 ay sonra tedavi olabilirim ancak, Acaba bu rahatsıızlığım 1 aylık süre zarfında tedavi olmazsam ciddi sonuçlara yol açarmı ? yada kendimi koollayarak 1 ay idare edebilirmiyim ? ,
  Tekrar Teşekkürler….

 21. hayrettin der ki:

  merhabalar doktor bey ben orduda görevli bir personelim malumunuz işim ağır tanklarla uğraşyoruz ağr yükler kaldıryoruz ve oldukça yorcu spor yapyoruz bu bizim asli vazifemiz fakat 2 hafta önce pentatlon parkurundan geçerken engelin birinde zorladım kendmi ve belimde ağrı başladı mr çektirdim sonuş l5-s1 düzeyinde santral hafif diskal taşma görüldü diğer sonuçlar normal daha 25 senem var bu sonuç neyi gösteryo beni aydınlatrsanz sevnirim şimdiden teşekürler

 22. güzin der ki:

  Merhabalar Servikal BT
  C 3-4 düzeyinde diskde posteriot bulging izlenmektedir yazıyor.
  Bunun ne anlama geldiğini yazarsanız sevinirim.Şimdiden Teşekkürler.

 23. selahattindilan der ki:

  L4-L5 düzeyinde sağ paramedian disk hernisi.spinal kanal ön-arka çapında azalma.nöral foramenlerde sagda daha belirgin olmak üzerebilateral daralma.L5-S1 düzeyinde diskte minimal bulging.anterior epidural yağlı dokuda kısmen obliterasyon.spinal kanal ön-arka çapında azalma.şikayetlerime gelince,gece yarıları agrıdan uyanıyorum,kalçalarıma vuran agrılar,ayaklarımda çekme.dayanılamayacak agrılar.şimdiden yapacagınız tedavi amaçlı tavsiyelerinize teşekkür ederim

 24. Fevziye der ki:

  Sonuçlarım bunlardır değerlendirilmesini ve bana mail atılmasını rica ederim.

  Sayın Meslektaşım,
  Hastanızın Lumbosakral vertebralara yönelik yapılan MRG incelemesinde,
  Teknik:SE tekniği ile S mm sagital planda Tl ağırlıklı,
  FSE tekniği ile S mm sagital ve aksiyal planda T2 ağırlıklı kesitte yapılmıştır.

  Bulgular:

  Lomber lordoz konfigürasyonu tabiidir.

  Vertebra korpus yükseklikleri ve kortikomedüller sinyal intensite dağılımları tabii
  görünümdedir.

  Vertebra korpus köşelerinde osteofitik dejenerasyonlar izlenmektedir. Disk end

  plate’lerde dejenerasyona bağlı Tip II sinyal değişiklikleri dejeneratif düzensizlikler
  izlenmektedir.

  Disklerde dejenerasyona sekonder yaygın T2AG sinyal kaybı izlenmektedir.

  L2-L3 ve L3-4 intervertebral disklerinde tekal keseye indentasyon yapan bulging
  izlenmektedir.

  L4-5 intervertebral diskinde hafif tekal kese basısı yapan bulging izlenmektedir. Nöral
  foramenler kaudalden solda kısmen belirgin olmak üzere daralmış ve solda foraminal düzeyde
  spinal köke hafif bası gelişmiştir.

  LS-Sı intervertebral diskinde bilateral nöral foramende kaudalden daralmaya neden
  olan anterior epidural yağlı planları silen, tekal kese ve sı köklerine hafif bası yapan bulging
  zemininde geniş tabanlı hafif düzeyli santral protrüzyon izlenmektedir ..
  Faset eklemlerde dejeneratif değişiklikler izlenmektedir.
  Lomber spinal kanal çapı normal görünümdedir.

  Spinal kord normal seviyede sonlanmaktadır. Konus medüllaris ve kauda equinanın kalınlık ve
  sinyal intensiteleri, paravertebral yumuşak dokular tabii görünümdedir

  SONUÇ:
  •L2-L3 ve L3-4 i ntervertebra i disklerinde tekal keseye indentasyon yapan
  bulging izlenmektedir.
  •L4-S intervertebral diskinde hafif te ka i kese basısı yapan bulging
  izlenmektedir. Nöral foramenler kaudalden solda kısmen belirgin olmak
  üzere daralmış ve solda foraminal düzeyde spinal köke hafif bası
  gelişmiştir.
  •LS-Sı i ntervertebra i diskinde bilateral nöral foramende kaudalden
  daralmaya neden olan anterior epidural yağlı planları silen, tekal kese ve
  sı köklerine hafif bası yapan bulging zemininde geniş tabanlı hafif düzeyli
  santral protrüzyon izlenmektedir.
  •Faset eklemlerde dejeneratif değişiklikler izlenmektedir.

 25. Mevludiye der ki:

  emar cektırdım ama agrılarımdan duramıyorum bir bucuk ay once amelıyat oldum ama agrılarım devam edıyor L3-L4 SEVIYESINDE SAG AGIRLIKLI MİNİMAL DİFFUZ BULGİNG MEVCUTTUR TEKAL KESE MİNİMAL BASILIDIR SAG NÖRAL FOREMAN İNFERİORDAN DARALMISTIR.L4-L5 SEVİYESINDE DİFFUZ BULGING MEVCUTTUR TEKAL KESE ANTERIORDAN BASILIDIR NORAL FOREMANLAR DARALMISTIR L5-S1 SEVİYESINDE SOL PARA SANTRAL DISK PROTUZYONU MEVCUTTUR ANLAMLI SOL NORAL FORAMEN İNEFRIORDAN HAFIF DARALMISTIR TEKAL KESE BASILIDIR. CEVABINIZI GONDERMENIZI ARZ EDERIM.

 26. OSMAN der ki:

  L4-5 İnvertebral diskte anterior e pidural yağlı planları silen, dural keseye intende eden, posterior annüler taşma izlenmiştir.
  L5-S1 İnvertebral diskte anterior epidural yağlı planları silen dural keseye intende eden, geniş tabanlı posterior protrüzyon izlenmiştir.

 27. Özcan Gerbağa der ki:

  L5-S1 disk aralığında minimal daralma vardır,ne demektir. Sol ayal baldırda ağrı mevcut. Hangi ağrı kesici kullanılabilir. Teşekkürler.

 28. Engin der ki:

  Hocam iyi günler.
  Benim MR sonucum hakkında beni aydınlatırsanız sevinirim.

  Lomber lordoz hafif düzleşmiştir.
  L1-2 invertebral diskine komşu vertabra korpus end plate’lerinde milimetrik çaplı schmorll modül impresyonları mevcuttur.
  L5-S1 invertebral diskinde santral tipte geniş tabanlı ufak çaplı disk herniasyonu mevcuttur.Anterior epidural mesafe tabidir.belirgin dural kese veya spinal kök basısı izlenmedi.bilateral nöral fosamenler simetrik ve normal genişliktedir.
  spinal kanal ve transvers çapları normal genişliktedir.
  Vertebra korpus yükseklikleri ve sinyal yoğunluğu tabidir.
  konus medüllaris L1 düzeyinde sonlanmaktadır.Filum terminale serbesttir.
  Paravertebral alanlarda patoloji saptanmadı.

 29. nihat der ki:

  Lomber Disk Hernisi bu isimle bir teşhis kondu tedavi yontemlerı nelerdır ogrenebılırmıyım

 30. oğuz der ki:

  benim şikayetim belimden namaz kılarken sabit dururken hemen ağrımaya başlıyor yatağa sırt üstü uzandığımda inanılmaz bir ağrı var nefes alırsam kırılacak gibi ağrıyor ama nefesimi tuttuğumda ağrı duruyor bırakınca tekrar ağrıyor o şekilde yatakta uyursam sonrasında sıkıntı olmuyor ama kalkıp 5 dakka sonra tekrar yatınca yine ağrıyor bacaklarımda çok şiddetli uyuşma var sırtımda kasılmalar oluyor geriliyorum boynumda aniden kitlenmeler oluyor MR için randevu aldım ama 10 gün var daha bana yardımcı olabilirseniz sevinirim sebebi ne olabilir ? şimdiden teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum cevabınızı bekliyorum maile-me…

 31. süleyman yıldız der ki:

  lomber mr tetkiki:
  Lomber lordoz tabiidir.
  lomber vertebra yükseklikleri ve disk aralıkları normaldir.
  L2 korpusudna küçük hemanjiom izlenmektedir.
  Disklerde dejenerasyona bağlı hafif sinyal kaybı izlenmiştir.
  Endplate’lerde multipl küçük schmorl nodülü izlenmektedir.
  L4-5’de sol foraminal HNP ve nöral foremende belirgin bası izlenmiştir.
  Spinal kanal ve nöral foramenler tabii genişliktadir.
  Faset eklemler tabiidir.
  Medulla spinalis Th12-L1 düzeyinde sonlanmaktadır.
  Konus medüllaris ve kauda equina sinyal intensitesi homojendir.
  Paravertebralnyumuşak dokularda patolojik değişiklik izlenmedi.
  SONUÇ:
  Lomber disklerde dejennerasyona bağlı minimal sinyal kaybı.
  L4-5’de sol foraminal HNP ve nöral foremende belirgin bası
  Hocam yardımcı olursanız memnun olurum. Teşekkürle.

 32. aslı yılmaz der ki:

  merhaba yaklaşık 2 aydır sağ bacağım ağrıyordu . nöroloji doktoruna gittim mr istedi. sonuç L5-S1 santral annüler bulging izlenmiştir diyor.diğer omurlar olağandır diyor. antienflamatuar kullanıyorum .bacagımın agrısı gecti gibi ama belimde hala bir ağırlık var .hareket etmeye korkuyorum dahada ilerlicek diye.25 yasındayım daha .ameliyatlık bi durum olmadıgını söyledi doktor. sizce gerek varmı ?

 33. Merve der ki:

  L5-S1 disk sinyal intensitesi dejenerasyona sekonder azalmistir.
  L5- S1 diskinde santral protuzyon izlendi.
  Bu seviyefe nöralf oramenler kaudalde daralmistir.
  Diger intervertebral disk konfigurasyonlari, epidural yag mesafeleri dogal olup, bilateral nöral foramenler açıktır.
  Bu bel mr sonucum ne demk istenmis. Mr da ne cikmis yardimci olabilirmisnz

 34. Esra der ki:

  Merhaba,bel fitigi ameliyatindan sonra gecmeyen kalca ve bacagimda gecmeyen agrilarim olunca tekrar mr cekildi. Kök ödemi saptandı. Kok odemi acaba nedir?Acaba bu odem ve agrilarim fizik tedavi ile geçer mi?Tesekkurler.

 35. Hüseyin Töredi der ki:

  L5 vertebra geçiş vertebra özelliğindedir.
  Lomber lordoz normaldir.
  Tüm vertebra korpus yükseklikleri ve sinyal yoğunlukları tabiidir.
  L5-S1 eklem mesafesi daralmıştır.
  L5-S1 diskinde dejenerasyon ile uyumlu sinyal değişikleri izlendi.
  L5-S1 diskinde sağ posterolateral süperiora doğru migrasyon gösteren geniş tabanlı ekstrüzyon izlendi. Tekal saka anteriordan bası izlendi. Tekal saka içindeki sağ ana sinir köküne anteriordan bası izlendi. Sağ nöral foramen başlangıç bölümden daralmıştır.
  Konus medullaris L1 vertebra düzeyinde sonlanmaktadır. Filum terminale serbesttir.
  Intra ve ekstradural kanal içi kitle tespit edilmedi. Durumum nedir hocam. Bilgilendirmenizi bekliyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir